Vợ của Ca In là ai? Vợ của Ca In có phải là em gái của ông không?

18/10/2022

Vợ của Ca In là ai? Vợ của Ca In có phải là em gái của ông không?

Kinh Thánh không nói cụ thể vợ Ca in là ai. Chỉ có thể trả lời vợ Ca in là em gái hoặc cháu gái hay là một người cháu họ.v.v…Kinh Thánh không nói khi Ca in giết A bên ông bao nhiêu tuổi. (Sáng 4:8) Vì cả hai là nông dân, họ dường như là những người đã lớn hơn tuổi trưởng thành có lẽ mỗi người đều có gia đình riêng. A-Đam và Ê-Va chắc có nhiều con hơn là chỉ có Ca-in và A-bên vào lúc A-bên bị giết. Họ có nhiều con thấy được sau này (Sáng 5:4) Sự kiện Ca-in sợ hãi về chính sự sống của ông sau khi giết A-bên (Sáng 4:14) cho thấy hình như có nhiều người con khác và có lẽ là cháu nội hay chắt nội của A-Đam và Ê-Va vào lúc bấy giờ. Vợ của Ca-in (Sáng 4:17) là con gái hoặc cháu gái của A-Đam và Ê-Va.

Bởi vì A-Đam và Ê-Va là những người đầu tiên duy nhất, con cái họ không có sự chọn lựa nào khác hơn là lấy nhau trong dòng họ. Đức Chúa Trời không ngăn cấm hôn nhân trong dòng họ cho đến lâu dài về sau khi có đủ người khiến cho hôn nhân trong dòng họ không còn cần thiết (Lê-vi-ký 18:6-18) Lý do của tội loạn luân thường gây nên hậu quả là gien dị thường trong con cái. Điều này do hai người có cùng gien tương tự (Như anh em, chị em ruột) có con với nhau. Khuyết điểm về gien hình như hậu quả xa hơn bởi vì cha mẹ chính họ có khuyết điểm giống nhau. Khi con người sinh con từ những dòng họ khác nhau thì sự khác biệt cao hơn trong vòng cha mẹ sẽ không có khuyết điểm về gien giống nhau. Mã gien của con người ô nhiễm tăng cao hơn hàng bao thế kỷ khi khiếm khuyết gien nhân lên, khuếch đại, giảm xuống từ thế hệ này tới thế hệ khác. A-Đam và Ê-Va không có bất kỳ khiếm khuyết gien nào nhờ đó giúp cho họ và một số dòng dõi của con cháu có được khả năng sức khỏe dồi dào hơn chúng ta có hiện nay. Con cái của A-Đam và Ê-Va có rất ít về khiếm khuyết gien vì vậy những cuộc hôn nhân trong dòng họ được an toàn. Điều dường như kỳ lạ và kinh tởm khi nghĩ rằng vợ của Ca-in là em gái của ông ấy. Nhưng vì ban đầu Đức Chúa Trời tạo nên một người nam và một người nữ, thế hệ thứ hai không có sự lựa chọn nào khác hơn là hôn nhân trong dòng họ huyết thống.

English


Ân tứ nói tiếng lạ là gì? Có phải ân tứ nói tiếng lạ dành cho ngày nay?
Cách nấu Giả cầy lợn từ chân giò ngon bất bại